คำแปล in the event of แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ in the event of อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

in the event of แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. in the event of [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น


The term in%the%event%of was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©