คำแปล in turn แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ in turn อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

in turn แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. in turn [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นลำดับ
Synonym : alternately, by turns
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามลำดับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does in turn mean?
The meaning of in turn .
1. in return [adverb]
Definition : (often followed by `for') in exchange or in reciprocation
Synonym : in return, reciprocally
ตัวอย่างประโยค
Gave up our seats on the plane and in return received several hundred dollars and seats on the next plane out.
We get many benefits in return for our taxes.

2. in turn [adverb]
Definition : in proper order or sequence
Synonym : successively
ตัวอย่างประโยค
Talked to each child in turn.
The stable became in turn a chapel and then a movie theater.

3. income tax return [noun]
Definition : document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability
Synonym : income tax return, return, tax return
ตัวอย่างประโยค
His gross income was enough that he had to file a tax return.

4. information return [noun]
Definition : a return that provides information to the tax collector but does not compute the tax liability
Synonym : information return


ETdict.com, Copyright ©