คำแปล inactive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ inactive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

inactive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. inactive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกียจคร้าน
Synonym : idle, lazy, sluggish
Antonym : active
คำที่เกี่ยวข้อง : ขี้เกียจ, เฉื่อยชา

2. inactive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่ได้ใช้งาน
Antonym : active
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งไม่ทำงาน, ซึ่งอยู่กับที่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does inactive mean?
The meaning of inactive .
1. inactive [adjective]
Definition : (chemistry) not participating in a chemical reaction
chemically inert
ตัวอย่างประโยค
Desired amounts of inactive chlorine.

2. inactive [adjective]
Definition : (pathology) not progressing or increasing
or progressing slowly

3. inactive [adjective]
Definition : (military) not involved in military operations
Synonym : nonoperational

4. inactive [adjective]
Definition : not exerting influence or change

5. inactive [adjective]
Definition : (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct
Synonym : dormant
ตัวอย่างประโยค
A dormant volcano.

6. inactive [adjective]
Definition : lacking in energy or will
Synonym : passive
ตัวอย่างประโยค
Much benevolence of the passive order may be traced to a disinclination to inflict pain upon oneself.

7. inactive [adjective]
Definition : lacking activity
lying idle or unused
ตัวอย่างประโยค
An inactive mine.
Inactive accounts.
Inactive machinery.

8. inactive [adjective]
Definition : not engaged in full-time work
ตัวอย่างประโยค
Inactive reserve.
An inactive member.

9. inactive [adjective]
Definition : not active physically or mentally
ตัวอย่างประโยค
Illness forced him to live an inactive life.
Dreamy and inactive by nature.

10. inactive [adjective]
Definition : not in physical motion
Synonym : motionless, static, still
ตัวอย่างประโยค
The inertia of an object at rest.


ETdict.com, Copyright ©