คำแปล indeed แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ indeed อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

indeed แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. indeed [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างแท้จริง
Synonym : certainly, in fact
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does indeed mean?
The meaning of indeed .
1. indeed [adverb]
Definition : in truth (often tends to intensify)
Synonym : so
ตัวอย่างประโยค
They said the car would break down and indeed it did.
It is very cold indeed.
Was indeed grateful.
Indeed, the rain may still come.
He did so do it!.

2. indeed [adverb]
Definition : (used as an interjection) an expression of surprise or skepticism or irony etc.
ตัวอย่างประโยค
Wants to marry the butler? Indeed!.


ETdict.com, Copyright ©