คำแปล inelastic แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ inelastic อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

inelastic แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. inelastic [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่ขึ้นลงตามราคา (ทางการเงิน)
Synonym : rigid, unyielding, stable
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, ซึ่งไม่ผันผวน

2. inelastic [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่ยืดหยุ่น
Synonym : inflexible, stable, rigid
Antonym : pliable,bending


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does inelastic mean?
The meaning of inelastic .
1. inelastic [adjective]
Definition : not elastic
ตัวอย่างประโยค
Economists speak of an inelastic price structure.


ETdict.com, Copyright ©