คำแปล information age แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ information age อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

information age แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term information age was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does information age mean?
The meaning of information age .
1. information age [noun]
Definition : a period beginning in the last quarter of the 20th century when information became easily accessible through publications and through the manipulation of information by computers and computer networks


ETdict.com, Copyright ©