คำแปล ingredient แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ingredient อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ingredient แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ingredient [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนผสม
Synonym : element, constituent, component
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ingredient mean?
The meaning of ingredient .
1. ingredient [noun]
Definition : a component of a mixture or compound

2. ingredient [noun]
Definition : an abstract part of something
Synonym : component, constituent, element, factor
ตัวอย่างประโยค
Jealousy was a component of his character.
Two constituents of a musical composition are melody and harmony.
The grammatical elements of a sentence.
A key factor in her success.
Humor: an effective ingredient of a speech.

3. ingredient [noun]
Definition : food that is a component of a mixture in cooking
Synonym : fixings
ตัวอย่างประโยค
The recipe lists all the fixings for a salad.


ETdict.com, Copyright ©