คำแปล initial แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ initial อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

initial แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. initial [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ชั้นต้น
Synonym : beginning, introductory, primary
คำที่เกี่ยวข้อง : เบื้องต้น, เริ่มแรก

2. initial [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลงชื่อแรก
Synonym : underwrite, sign, endorse, inscribe
คำที่เกี่ยวข้อง : เซ็นชื่อแรก / อักษรแรกของชื่อ

3. initial [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อักษรแรกของชื่อ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does initial mean?
The meaning of initial .
1. initial [noun]
Definition : the first letter of a word (especially a person's name)
ตัวอย่างประโยค
He refused to put the initials FRS after his name.

2. initial [verb]
Definition : mark with one's initials

3. initial [adjective]
Definition : occurring at the beginning
ตัวอย่างประโยค
Took the initial step toward reconciliation.


ETdict.com, Copyright ©