คำแปล innovation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ innovation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

innovation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. innovation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ่นวัตกรรม
Synonym : alteration, modernization
คำที่เกี่ยวข้อง : การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does innovation mean?
The meaning of innovation .
1. innovation [noun]
Definition : a creation (a new device or process) resulting from study and experimentation
Synonym : invention

2. innovation [noun]
Definition : the creation of something in the mind
Synonym : conception, design, excogitation, invention

3. innovation [noun]
Definition : the act of starting something for the first time
introducing something new
Synonym : creation, foundation, founding, initiation, instauration, institution, introduction, origination
ตัวอย่างประโยค
She looked forward to her initiation as an adult.
The foundation of a new scientific society.


ETdict.com, Copyright ©