คำแปล insist on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ insist on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

insist on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. insist on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยืนยันในเรื่อง
Synonym : insist upon
คำที่เกี่ยวข้อง : ยืนกรานในเรื่อง


The term insist%on was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©