คำแปล intensive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ intensive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

intensive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. intensive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เข้มข้น
Synonym : arduous, laborious, oppressive
Antonym : easy,simple
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม

2. intensive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ละเอียดถี่ถ้วน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does intensive mean?
The meaning of intensive .
1. intensive [noun]
Definition : a modifier that has little meaning except to intensify the meaning it modifies
Synonym : intensifier
ตัวอย่างประโยค
`up' in `finished up' is an intensifier.
`honestly' in `I honestly don't know' is an intensifier.

2. intensive [adjective]
Definition : characterized by a high degree or intensity
often used as a combining form
ตัวอย่างประโยค
The questioning was intensive.
Intensive care.
Research-intensive.
A labor-intensive industry.

3. intensive [adjective]
Definition : tending to give force or emphasis
ตัวอย่างประโยค
An intensive adverb.

4. intensive [adjective]
Definition : of agriculture
intended to increase productivity of a fixed area by expending more capital and labor
ตัวอย่างประโยค
Intensive agriculture.
Intensive conditions.


ETdict.com, Copyright ©