คำแปล interfere แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ interfere อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

interfere แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. interfere [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ก้าวก่าย
Synonym : interlope, intervene, meddle
คำที่เกี่ยวข้อง : แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น

2. interfere [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รบกวน
Synonym : hinder, impede, obstruct
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นอุปสรรค


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does interfere mean?
The meaning of interfere .
1. interfere [verb]
Definition : come between so as to be hindrance or obstacle
ตัวอย่างประโยค
Your talking interferes with my work!.

2. interfere [verb]
Definition : get involved, so as to alter or hinder an action, or through force or threat of force
Synonym : interpose, intervene, step in
ตัวอย่างประโยค
Why did the U.S. not intervene earlier in WW II?.


ETdict.com, Copyright ©