คำแปล intervention แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ intervention อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

intervention แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. intervention [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแทรกแซง
Synonym : interference, intrusion
คำที่เกี่ยวข้อง : การก้าวก่าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does intervention mean?
The meaning of intervention .
1. intervention [noun]
Definition : the act of intervening (as to mediate a dispute, etc.)
Synonym : intercession
ตัวอย่างประโยค
It occurs without human intervention.

2. intervention [noun]
Definition : a policy of intervening in the affairs of other countries
Synonym : interference

3. intervention [noun]
Definition : the act or fact of interposing one thing between or among others
Synonym : interposition

4. intervention [noun]
Definition : (law) a proceeding that permits a person to enter into a lawsuit already in progress
admission of person not an original party to the suit so that person can protect some right or interest that is allegedly affected by the proceedings
ตัวอย่างประโยค
The purpose of intervention is to prevent unnecessary duplication of lawsuits.

5. intervention [noun]
Definition : care provided to improve a situation (especially medical procedures or applications that are intended to relieve illness or injury)
Synonym : treatment


ETdict.com, Copyright ©