คำแปล inuit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ inuit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

inuit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term inuit was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does inuit mean?
The meaning of inuit .
1. inuit [noun]
Definition : a member of a people inhabiting the Arctic (northern Canada or Greenland or Alaska or eastern Siberia)
the Algonquians called them Eskimo (`eaters of raw flesh') but they call themselves the Inuit (`the people')
Synonym : eskimo, esquimau


ETdict.com, Copyright ©