คำแปล investment แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ investment อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

investment แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. investment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การลงทุน
Synonym : speculation, venture

2. investment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินลงทุน
Synonym : stake, ante


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does investment mean?
The meaning of investment .
1. investment [noun]
Definition : the act of investing
laying out money or capital in an enterprise with the expectation of profit
Synonym : investing

2. investment [noun]
Definition : money that is invested with an expectation of profit
Synonym : investment funds

3. investment [noun]
Definition : the commitment of something other than money (time, energy, or effort) to a project with the expectation of some worthwhile result
ตัวอย่างประโยค
This job calls for the investment of some hard thinking.
He made an emotional investment in the work.

4. investment [noun]
Definition : outer layer or covering of an organ or part or organism

5. investment [noun]
Definition : the act of putting on robes or vestments

6. investment [noun]
Definition : the ceremonial act of clothing someone in the insignia of an office
the formal promotion of a person to an office or rank
Synonym : investiture


ETdict.com, Copyright ©