คำแปล invite แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ invite อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

invite แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. invite [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชิญ
Synonym : request, ask, summon
คำที่เกี่ยวข้อง : เชิญชวน, เชื้อเชิญ, ชวน

2. invite [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกิด
Synonym : provoke, encourage, ask for
คำที่เกี่ยวข้อง : ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้มีบางสิ่งที่ไม่ดี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does invite mean?
The meaning of invite .
1. invite [noun]
Definition : a colloquial expression for invitation
ตัวอย่างประโยค
He didn't get no invite to the party.

2. invite [verb]
Definition : increase the likelihood of
Synonym : ask for
ตัวอย่างประโยค
Ask for trouble.
Invite criticism.

3. invite [verb]
Definition : invite someone to one's house
Synonym : ask over, ask round
ตัวอย่างประโยค
Can I invite you for dinner on Sunday night?.

4. invite [verb]
Definition : give rise to a desire by being attractive or inviting
Synonym : tempt
ตัวอย่างประโยค
The window displays tempted the shoppers.

5. invite [verb]
Definition : ask someone in a friendly way to do something
Synonym : bid

6. invite [verb]
Definition : have as a guest
Synonym : pay for
ตัวอย่างประโยค
I invited them to a restaurant.

7. invite [verb]
Definition : ask to enter
Synonym : ask in
ตัวอย่างประโยค
We invited the neighbors in for a cup of coffee.

8. invite [verb]
Definition : request the participation or presence of
Synonym : call for
ตัวอย่างประโยค
The organizers invite submissions of papers for the conference.

9. invite [verb]
Definition : express willingness to have in one's home or environs
Synonym : receive, take in
ตัวอย่างประโยค
The community warmly received the refugees.


ETdict.com, Copyright ©