คำแปล involved แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ involved อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

involved แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. involved [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกี่ยวข้อง
Synonym : concerned, implicated
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง

2. involved [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เอาใจใส่
คำที่เกี่ยวข้อง : หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ

3. involved [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ี่ซับซ้อน
Synonym : complicated, complex
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเข้าใจยาก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does involved mean?
The meaning of involved .
1. involved [adjective]
Definition : connected by participation or association or use
ตัวอย่างประโยค
We accomplished nothing, simply because of the large number of people involved.
The problems involved.
The involved muscles.
I don't want to get involved.
Everyone involved in the bribery case has been identified.

2. involved [adjective]
Definition : entangled or hindered as if e.g. in mire
Synonym : mired
ตัวอย่างประโยค
The difficulties in which the question is involved.
Brilliant leadership mired in details and confusion.

3. involved [adjective]
Definition : emotionally involved

4. involved [adjective]
Definition : highly complex or intricate and occasionally devious
Synonym : byzantine, convoluted, knotty, tangled, tortuous
ตัวอย่างประโยค
The Byzantine tax structure.
Byzantine methods for holding on to his chairmanship.
Convoluted legal language.
Convoluted reasoning.
The plot was too involved.
A knotty problem.
Got his way by labyrinthine maneuvering.
Oh, what a tangled web we weave.
Tortuous legal procedures.
Tortuous negotiations lasting for months.

5. involved [adjective]
Definition : enveloped
ตัวอย่างประโยค
A castle involved in mist.
The difficulties in which the question is involved.


ETdict.com, Copyright ©