คำแปล involvement แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ involvement อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

involvement แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. involvement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเกี่ยวข้อง
Synonym : participation, connection
คำที่เกี่ยวข้อง : การเกี่ยวโยง, การเกี่ยวพัน

2. involvement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว
Synonym : attachment
คำที่เกี่ยวข้อง : ความอื้อฉาวเชิงชู้สาว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does involvement mean?
The meaning of involvement .
1. involvement [noun]
Definition : the act of sharing in the activities of a group
Synonym : engagement, involution, participation
ตัวอย่างประโยค
The teacher tried to increase his students' engagement in class activities.

2. involvement [noun]
Definition : a connection of inclusion or containment
ตัวอย่างประโยค
He escaped involvement in the accident.
There was additional involvement of the liver and spleen.

3. involvement [noun]
Definition : a sense of concern with and curiosity about someone or something
Synonym : interest
ตัวอย่างประโยค
An interest in music.

4. involvement [noun]
Definition : a usually secretive or illicit sexual relationship
Synonym : affair, affaire, amour, intimacy, liaison

5. involvement [noun]
Definition : the condition of sharing in common with others (as fellows or partners etc.)
Synonym : participation


ETdict.com, Copyright ©