คำแปล iron แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ iron อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

iron แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. iron [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เข้มแข็งเหมือนเหล็ก
Synonym : strong, tough
คำที่เกี่ยวข้อง : บึกบึนเหมือนเหล็ก

2. iron [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เข้มงวด
Synonym : inflexible, unrelenting
Antonym : flexible
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น

3. iron [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก

4. iron [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีธาตุเหล็ก
Synonym : ferric, ferrous

5. iron [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตรวน
คำที่เกี่ยวข้อง : โซ่ตรวน

6. iron [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เตารีด

7. iron [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ธาตุเหล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง : เหล็ก

8. iron [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รีด (เสื้อผ้า)
Synonym : press
คำที่เกี่ยวข้อง : ทับให้เรียบ

9. iron [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โหดร้าย
Synonym : stern, harsh, cruel
Antonym : kind
คำที่เกี่ยวข้อง : อำมหิต, เหี้ยม

10. iron [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
Synonym : homosexual, poof


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does iron mean?
The meaning of iron .
1. iron [noun]
Definition : a heavy ductile magnetic metallic element
is silver-white in pure form but readily rusts
used in construction and tools and armament
plays a role in the transport of oxygen by the blood
Synonym : atomic number 26, fe

2. iron [noun]
Definition : a golf club that has a relatively narrow metal head

3. iron [noun]
Definition : implement used to brand live stock
Synonym : branding iron

4. iron [noun]
Definition : home appliance consisting of a flat metal base that is heated and used to smooth cloth
Synonym : smoothing iron

5. iron [verb]
Definition : press and smooth with a heated iron
Synonym : iron out, press
ตัวอย่างประโยค
Press your shirts.
She stood there ironing.

6. iron [adjective]
Definition : extremely robust
Synonym : cast-iron
ตัวอย่างประโยค
An iron constitution.


ETdict.com, Copyright ©