คำแปล jet แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ jet อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

jet แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. jet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว
Synonym : stream, spout, gush

2. jet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องบินไอพ่น
Synonym : jet plane

3. jet [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ท่องเที่ยวโดยเครื่องบินไอพ่น
Synonym : fly, soar
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น

4. jet [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไหลพุ่งออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง : พ่นออกมาเป็นสาย

5. jet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แร่สีดำมันเงาใช้ทำเครื่องเพชรพลอย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does jet mean?
The meaning of jet .
1. jet [noun]
Definition : an airplane powered by one or more jet engines
Synonym : jet-propelled plane, jet plane

2. jet [noun]
Definition : the occurrence of a sudden discharge (as of liquid)
Synonym : spirt, spurt, squirt

3. jet [noun]
Definition : a hard black form of lignite that takes a brilliant polish and is used in jewelry or ornamentation

4. jet [noun]
Definition : atmospheric discharges (lasting 10 msec) bursting from the tops of giant storm clouds in blue cones that widen as they flash upward
Synonym : blue jet, reverse lightning

5. jet [noun]
Definition : street names for ketamine
Synonym : cat valium, green, honey oil, k, special k, super acid, super c

6. jet [noun]
Definition : an artificially produced flow of water
Synonym : fountain

7. jet [verb]
Definition : issue in a jet
come out in a jet
stream or spring forth
Synonym : gush
ตัวอย่างประโยค
Water jetted forth.
Flames were jetting out of the building.

8. jet [verb]
Definition : fly a jet plane

9. jet [adjective]
Definition : of the blackest black
similar to the color of jet or coal
Synonym : coal-black, jet-black, pitchy, sooty


ETdict.com, Copyright ©