คำแปล jet plane แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ jet plane อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

jet plane แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. jet plane [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องบินไอพ่น
Synonym : jet, jet airplane
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does jet plane mean?
The meaning of jet plane .
1. jet plane [noun]
Definition : an airplane powered by one or more jet engines
Synonym : jet, jet-propelled plane

2. jet-propelled plane [noun]
Definition : an airplane powered by one or more jet engines
Synonym : jet, jet-propelled plane


ETdict.com, Copyright ©