คำแปล journey แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ journey อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

journey แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. journey [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเดินทาง
Synonym : voyage, trip, tour
คำที่เกี่ยวข้อง : การทัศนาจร, การท่องเที่ยว

2. journey [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ช่วงระยะเวลาที่เดินทาง

3. journey [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินทาง
Synonym : travel, wander, roam
คำที่เกี่ยวข้อง : ท่องเที่ยว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does journey mean?
The meaning of journey .
1. journey [noun]
Definition : the act of traveling from one place to another
Synonym : journeying

2. journey [verb]
Definition : undertake a journey or trip
Synonym : travel

3. journey [verb]
Definition : travel upon or across
Synonym : travel
ตัวอย่างประโยค
Travel the oceans.


ETdict.com, Copyright ©