คำแปล juke แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ juke อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

juke แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term juke was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does juke mean?
The meaning of juke .
1. juke [noun]
Definition : a small roadside establishment in the southeastern United States where you can eat and drink and dance to music provided by a jukebox
Synonym : jook, jook house, jook joint, juke house, juke joint

2. juke [noun]
Definition : (football) a deceptive move made by a football player
Synonym : fake


ETdict.com, Copyright ©