คำแปล justifier แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ justifier อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

justifier แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. justifier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่ออกมาแก้ตัว
Synonym : vindicator
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้แก้ต่าง, ผู้ที่แสดงเหตุผลแก้ตัว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does justifier mean?
The meaning of justifier .
1. justifier [noun]
Definition : a person who argues to defend or justify some policy or institution
Synonym : apologist, vindicator
ตัวอย่างประโยค
An apologist for capital punishment.


ETdict.com, Copyright ©