คำแปล kale แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kale อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kale แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kale [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กะหล่ำปลีชนิดหนึ่งสีเขียวเข้ม
Synonym : cole, colewort


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kale mean?
The meaning of kale .
1. kale [noun]
Definition : informal terms for money
Synonym : boodle, bread, cabbage, clams, dinero, dough, gelt, lettuce, lolly, loot, lucre, moolah, pelf, scratch, shekels, simoleons, sugar, wampum

2. kale [noun]
Definition : a hardy cabbage with coarse curly leaves that do not form a head
Synonym : borecole, brassica oleracea acephala, cole, colewort, kail

3. kale [noun]
Definition : coarse curly-leafed cabbage
Synonym : cole, kail


ETdict.com, Copyright ©