คำแปล keep out แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ keep out อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

keep out แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. keep out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : อยู่ข้างนอกไว้
Synonym : stay out, stop out
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่เข้าไปข้างใน

2. keep out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ปิดกั้น
Synonym : shut out, bar
คำที่เกี่ยวข้อง : กั้น, กัน, ป้องกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does keep out mean?
The meaning of keep out .
1. keep out [verb]
Definition : prevent from entering
shut out
Synonym : exclude, shut, shut out
ตัวอย่างประโยค
The trees were shutting out all sunlight.
This policy excludes people who have a criminal record from entering the country.

2. keep out [verb]
Definition : remain outside


ETdict.com, Copyright ©