คำแปล kick in แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kick in อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kick in แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kick in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เตะเข้าไป
Synonym : chip in, hit in, knock in

2. kick in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เสียหาย

3. kick in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่มเงินหรือหุ้น
Synonym : chip in, hit in, knock in

4. kick in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำร้ายด้วยการเตะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kick in mean?
The meaning of kick in .
1. kick in [verb]
Definition : enter a particular state
Synonym : set in
ตัวอย่างประโยค
Laziness set in.
After a few moments, the effects of the drug kicked in.

2. kick in [verb]
Definition : contribute to some cause
Synonym : chip in, contribute, give
ตัวอย่างประโยค
I gave at the office.

3. kick in [verb]
Definition : open violently
Synonym : kick down
ตัวอย่างประโยค
Kick in the doors.


ETdict.com, Copyright ©