คำแปล kick off แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kick off อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kick off แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kick off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เตะให้หลุดออกไป

2. kick off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มเล่นเกม (ฟุตบอล)

3. kick off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : lead off
คำที่เกี่ยวข้อง : เริ่ม

4. kick off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ออกไป
คำที่เกี่ยวข้อง : จากไป

5. kick off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : หยุดทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)

6. kick off [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตาย
Synonym : pass away


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kick off mean?
The meaning of kick off .
1. kick off [verb]
Definition : commence officially
Synonym : inaugurate

2. kickoff [noun]
Definition : (football) a kick from the center of the field to start a football game or to resume it after a score
Synonym : kickoff

3. kickoff [noun]
Definition : the time at which something is supposed to begin
Synonym : beginning, commencement, first, get-go, kickoff, offset, outset, showtime, start, starting time
ตัวอย่างประโยค
They got an early start.
She knew from the get-go that he was the man for her.

4. kickoff [noun]
Definition : a start given to contestants
Synonym : kickoff, send-off, start-off
ตัวอย่างประโยค
I was there with my parents at the kickoff.


ETdict.com, Copyright ©