คำแปล kick the bucket แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kick the bucket อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kick the bucket แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kick the bucket [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ตาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kick the bucket mean?
The meaning of kick the bucket .
1. kick the bucket [verb]
Definition : pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life
Synonym : buy the farm, cash in one's chips, choke, conk, croak, decease, die, drop dead, exit, expire, give-up the ghost, go, pass, pass away, perish, pop off, snuff it
ตัวอย่างประโยค
She died from cancer.
The children perished in the fire.
The patient went peacefully.
The old guy kicked the bucket at the age of 102.


ETdict.com, Copyright ©