คำแปล kid แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kid อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kid แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kid [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งทำด้วยหนังแพะ

2. kid [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เด็ก (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : child, youth

3. kid [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนังลูกแพะ
Synonym : antelope

4. kid [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พูดเล่น
คำที่เกี่ยวข้อง : แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ

5. kid [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พูดเล่น
คำที่เกี่ยวข้อง : แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kid mean?
The meaning of kid .
1. kid [noun]
Definition : a young person of either sex
Synonym : child, fry, minor, nestling, nipper, shaver, small fry, tiddler, tike, tyke, youngster
ตัวอย่างประโยค
She writes books for children.
They're just kids.
`tiddler' is a British term for youngster.

2. kid [noun]
Definition : soft smooth leather from the hide of a young goat
Synonym : kidskin
ตัวอย่างประโยค
Kid gloves.

3. kid [noun]
Definition : English dramatist (1558-1594)
Synonym : kyd, thomas kid, thomas kyd

4. kid [noun]
Definition : a human offspring (son or daughter) of any age
Synonym : child
ตัวอย่างประโยค
They had three children.
They were able to send their kids to college.

5. kid [noun]
Definition : young goat

6. kid [verb]
Definition : tell false information to for fun
Synonym : pull the leg of
ตัวอย่างประโยค
Are you pulling my leg?.

7. kid [verb]
Definition : be silly or tease one another
Synonym : banter, chaff, jolly, josh
ตัวอย่างประโยค
After we relaxed, we just kidded around.


ETdict.com, Copyright ©