คำแปล kindred แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kindred อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kindred แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kindred [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ญาติพี่น้อง (คำเก่า)
Synonym : kin, relative
คำที่เกี่ยวข้อง : ญาติ, วงศาคณาญาติ

2. kindred [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่มีความเกี่ยวดองกัน
Synonym : related
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kindred mean?
The meaning of kindred .
1. kindred [noun]
Definition : group of people related by blood or marriage
Synonym : clan, kin, kin group, kinship group, tribe

2. kindred [adjective]
Definition : similar in quality or character
Synonym : akin
ตัวอย่างประโยค
A feeling akin to terror.
Kindred souls.
The amateur is closely related to the collector.

3. kindred [adjective]
Definition : related by blood or marriage
ตัวอย่างประโยค
Kindred clans.


ETdict.com, Copyright ©