คำแปล kiss แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kiss อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kiss แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. kiss [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจูบ
Synonym : buss
คำที่เกี่ยวข้อง : การจุมพิต, การหอม

2. kiss [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การสัมผัส
Synonym : touching
คำที่เกี่ยวข้อง : การแตะต้อง, การชนกัน

3. kiss [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขนมหวานชิ้นเล็กๆ

4. kiss [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จูบ
Synonym : buss
คำที่เกี่ยวข้อง : จุมพิต, หอม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kiss mean?
The meaning of kiss .
1. kiss [noun]
Definition : the act of caressing with the lips (or an instance thereof)
Synonym : buss, osculation

2. kiss [noun]
Definition : a cookie made of egg whites and sugar

3. kiss [noun]
Definition : any of several bite-sized candies
Synonym : candy kiss

4. kiss [noun]
Definition : a light glancing touch
ตัวอย่างประโยค
There was a brief kiss of their hands in passing.

5. kiss [verb]
Definition : touch with the lips or press the lips (against someone's mouth or other body part) as an expression of love, greeting, etc.
Synonym : buss, osculate, snog
ตัวอย่างประโยค
The newly married couple kissed.
She kissed her grandfather on the forehead when she entered the room.

6. kiss [verb]
Definition : touch lightly or gently
ตัวอย่างประโยค
The blossoms were kissed by the soft rain.


ETdict.com, Copyright ©