คำแปล knowledge แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ knowledge อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

knowledge แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. knowledge [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความรู้
คำที่เกี่ยวข้อง : ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does knowledge mean?
The meaning of knowledge .
1. knowledge [noun]
Definition : the psychological result of perception and learning and reasoning
Synonym : cognition, noesis


ETdict.com, Copyright ©