คำแปล kudu lily แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ kudu lily อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

kudu lily แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term kudu lily was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does kudu lily mean?
The meaning of kudu lily .
1. kudu lily [noun]
Definition : South African shrub having a swollen succulent stem and bearing showy pink and white flowers after the leaves fall
popular as an ornamental in tropics
Synonym : adenium multiflorum, adenium obesum, desert rose, impala lily, mock azalia


ETdict.com, Copyright ©