คำแปล lady แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lady อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lady แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lady [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ท่านผู้หญิง
คำที่เกี่ยวข้อง : คุณหญิง, คุณผู้หญิง

2. lady [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สตรี
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้หญิง, สุภาพสตรี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lady mean?
The meaning of lady .
1. lady [noun]
Definition : a polite name for any woman
ตัวอย่างประโยค
A nice lady at the library helped me.

2. lady [noun]
Definition : a woman of refinement
Synonym : dame, gentlewoman, ma'am, madam
ตัวอย่างประโยค
A chauffeur opened the door of the limousine for the grand lady.

3. lady [noun]
Definition : a woman of the peerage in Britain
Synonym : noblewoman, peeress


ETdict.com, Copyright ©