คำแปล last name แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ last name อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

last name แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. last name [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นามสกุล
Synonym : surname
คำที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสกุล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does last name mean?
The meaning of last name .
1. last name [noun]
Definition : the name used to identify the members of a family (as distinguished from each member's given name)
Synonym : cognomen, family name, surname


ETdict.com, Copyright ©