คำแปล launch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ launch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

launch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. launch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ)
Synonym : launching, sending

2. launch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเริ่มปฏิบัติการ
Synonym : start
คำที่เกี่ยวข้อง : การออกตัวของสินค้า

3. launch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ)
Synonym : release, fire, send
คำที่เกี่ยวข้อง : ยิง

4. launch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อยเรือลงน้ำ
Synonym : set, propel

5. launch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มดำเนินการ
Synonym : inaugurate, institute, initiate
คำที่เกี่ยวข้อง : เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน

6. launch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรือบด
Synonym : motor boat
คำที่เกี่ยวข้อง : เรือยนต์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does launch mean?
The meaning of launch .
1. launch [noun]
Definition : a motorboat with an open deck or a half deck

2. launch [noun]
Definition : the act of propelling with force
Synonym : launching

3. launch [verb]
Definition : set up or found
Synonym : establish, found, set up
ตัวอย่างประโยค
She set up a literacy program.

4. launch [verb]
Definition : propel with force
ตัวอย่างประโยค
Launch the space shuttle.
Launch a ship.

5. launch [verb]
Definition : launch for the first time
launch on a maiden voyage
ตัวอย่างประโยค
Launch a ship.

6. launch [verb]
Definition : begin with vigor
Synonym : plunge
ตัวอย่างประโยค
He launched into a long diatribe.
She plunged into a dangerous adventure.

7. launch [verb]
Definition : get going
give impetus to
Synonym : set in motion
ตัวอย่างประโยค
Launch a career.
Her actions set in motion a complicated judicial process.

8. launch [verb]
Definition : smoothen the surface of
ตัวอย่างประโยค
Launch plaster.


ETdict.com, Copyright ©