คำแปล laundry แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ laundry อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

laundry แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. laundry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does laundry mean?
The meaning of laundry .
1. laundry [noun]
Definition : garments or white goods that can be cleaned by laundering
Synonym : wash, washables, washing

2. laundry [noun]
Definition : workplace where clothes are washed and ironed


ETdict.com, Copyright ©