คำแปล layout แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ layout อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

layout แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. layout [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงงาน
Synonym : plan, sketch
คำที่เกี่ยวข้อง : แผนงาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does layout mean?
The meaning of layout .
1. layout [noun]
Definition : a plan or design of something that is laid out

2. layout [noun]
Definition : the act of laying out (as by making plans for something)


ETdict.com, Copyright ©