คำแปล lb แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lb อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lb แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lb [abbreviation, ย่อ]
คำแปล/ความหมาย : ปอนด์ (คำย่อของ pound)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lb mean?
The meaning of lb .
1. lb [noun]
Definition : 16 ounces avoirdupois
Synonym : pound
ตัวอย่างประโยค
He got a hernia when he tried to lift 100 pounds.


ETdict.com, Copyright ©