คำแปล leader แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ leader อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

leader แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. leader [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้นำ
Synonym : head, chief, master


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does leader mean?
The meaning of leader .
1. leader [noun]
Definition : a person who rules or guides or inspires others

2. leader [noun]
Definition : a featured article of merchandise sold at a loss in order to draw customers
Synonym : drawing card, loss leader


ETdict.com, Copyright ©