คำแปล leaf node แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ leaf node อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

leaf node แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term leaf node was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does leaf node mean?
The meaning of leaf node .
1. leaf node [noun]
Definition : (botany) the small swelling that is the part of a plant stem from which one or more leaves emerge
Synonym : node


ETdict.com, Copyright ©