คำแปล lecturer แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lecturer อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lecturer แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. lecturer [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้บรรยาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lecturer mean?
The meaning of lecturer .
1. lecturer [noun]
Definition : a public lecturer at certain universities
Synonym : lector, reader

2. lecturer [noun]
Definition : someone who lectures professionally


ETdict.com, Copyright ©