คำแปล legend แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ legend อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

legend แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. legend [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำจารึก
Synonym : inscription
คำที่เกี่ยวข้อง : คำสลัก

2. legend [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำบรรยายใต้ภาพ
Synonym : caption
คำที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบายภาพ

3. legend [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำนาน
Synonym : fable, myth, saga
คำที่เกี่ยวข้อง : นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา

4. legend [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บุคคลที่มีชื่อเสียง
Synonym : celebrity

5. legend [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง : เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does legend mean?
The meaning of legend .
1. legend [noun]
Definition : a story about mythical or supernatural beings or events
Synonym : fable

2. legend [noun]
Definition : brief description accompanying an illustration
Synonym : caption


ETdict.com, Copyright ©