คำแปล legion แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ legion อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

legion แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. legion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กองทหาร
Synonym : army

2. legion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กองทหารของโรมัน
Synonym : Roman army

3. legion [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นจำนวนมาก
Synonym : many, numerous
คำที่เกี่ยวข้อง : จำนวนมากมาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does legion mean?
The meaning of legion .
1. legion [noun]
Definition : archaic terms for army
Synonym : host

2. legion [noun]
Definition : association of ex-servicemen
ตัวอย่างประโยค
The American Legion.

3. legion [noun]
Definition : a large military unit
ตัวอย่างประโยค
The French Foreign Legion.

4. legion [noun]
Definition : a vast multitude
Synonym : horde, host

5. legion [adjective]
Definition : amounting to a large indefinite number
Synonym : numerous
ตัวอย่างประโยค
Numerous times.
The family was numerous.
Palomar's fans are legion.


ETdict.com, Copyright ©