คำแปล let แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ let อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

let แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. let [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อยให้ผ่านไป

2. let [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นเหตุให้
Synonym : cause, make
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้

3. let [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้เช่า
Synonym : hire, lease, rent
คำที่เกี่ยวข้อง : เช่า

4. let [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้เช่า
Synonym : hire, lease, rent
คำที่เกี่ยวข้อง : เช่า

5. let [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อนุญาต
Synonym : allow, countenance, permit
Antonym : prevent
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้, ยอม

6. let [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : จิ๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง : เล็ก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does let mean?
The meaning of let .
1. let [noun]
Definition : a brutal terrorist group active in Kashmir
fights against India with the goal of restoring Islamic rule of India
Synonym : army of the pure, army of the righteous, lashkar-e-taiba, lashkar-e-tayyiba, lashkar-e-toiba
ตัวอย่างประโยค
Lashkar-e-Toiba has committed mass murders of civilian Hindus.

2. let [noun]
Definition : a serve that strikes the net before falling into the receiver's court
the ball must be served again
Synonym : net ball

3. let [verb]
Definition : make it possible through a specific action or lack of action for something to happen
Synonym : allow, permit
ตัวอย่างประโยค
This permits the water to rush in.
This sealed door won't allow the water come into the basement.
This will permit the rain to run off.

4. let [verb]
Definition : actively cause something to happen
ตัวอย่างประโยค
I let it be known that I was not interested.

5. let [verb]
Definition : consent to, give permission
Synonym : allow, countenance, permit
ตัวอย่างประโยค
She permitted her son to visit her estranged husband.
I won't let the police search her basement.
I cannot allow you to see your exam.

6. let [verb]
Definition : cause to move
cause to be in a certain position or condition
Synonym : get, have
ตัวอย่างประโยค
He got his squad on the ball.
This let me in for a big surprise.
He got a girl into trouble.

7. let [verb]
Definition : leave unchanged
ตัวอย่างประโยค
Let it be.

8. let [verb]
Definition : grant use or occupation of under a term of contract
Synonym : lease, rent
ตัวอย่างประโยค
I am leasing my country estate to some foreigners.


ETdict.com, Copyright ©