คำแปล let go แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ let go อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

let go แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term let go was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does let go mean?
The meaning of let go .
1. let go [verb]
Definition : release, as from one's grip
Synonym : let go of, release, relinquish
ตัวอย่างประโยค
Let go of the door handle, please!.
Relinquish your grip on the rope--you won't fall.

2. let go [verb]
Definition : be relaxed
ตัวอย่างประโยค
Don't be so worried all the time--just let go!.

3. let it go [verb]
Definition : not act
Synonym : let it go
ตัวอย่างประโยค
He thought of a reply but let it go.


ETdict.com, Copyright ©