คำแปล letter of intent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ letter of intent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

letter of intent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term letter of intent was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does letter of intent mean?
The meaning of letter of intent .
1. letter of intent [noun]
Definition : any letter expressing an intention to take (or forgo) some action


ETdict.com, Copyright ©