คำแปล limp แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ limp อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

limp แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. limp [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเคลื่อนไหวอย่างกระโผลกกระเผลก
Synonym : lameness
คำที่เกี่ยวข้อง : การเคลื่อนไหวอย่างโขยกเขยก

2. limp [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินโขยกเขยก
Synonym : hobble
คำที่เกี่ยวข้อง : เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก

3. limp [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ปวกเปียก
คำที่เกี่ยวข้อง : อ่อนปวกเปียก

4. limp [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เหนื่อยอ่อน
Synonym : weary, tired, fatigued
คำที่เกี่ยวข้อง : อ่อนกำลัง, ไร้เรี่ยวแรง

5. limp [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง : นุ่มนิ่ม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does limp mean?
The meaning of limp .
1. limp [noun]
Definition : the uneven manner of walking that results from an injured leg
Synonym : hitch, hobble

2. limp [verb]
Definition : walk impeded by some physical limitation or injury
Synonym : gimp, hitch, hobble
ตัวอย่างประโยค
The old woman hobbles down to the store every day.

3. limp [verb]
Definition : proceed slowly or with difficulty
ตัวอย่างประโยค
The boat limped into the harbor.

4. limp [adjective]
Definition : not firm
Synonym : wilted
ตัวอย่างประโยค
Wilted lettuce.

5. limp [adjective]
Definition : lacking in strength or firmness or resilience
ตัวอย่างประโยค
Gave a limp handshake.
A limp gesture as if waving away all desire to know.
A slack grip.


ETdict.com, Copyright ©