คำแปล lite แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ lite อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

lite แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term lite was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does lite mean?
The meaning of lite .
1. lite [adjective]
Definition : having relatively few calories
Synonym : calorie-free, light, low-cal
ตัวอย่างประโยค
Diet cola.
Light (or lite) beer.
Lite (or light) mayonnaise.
A low-cal diet.


ETdict.com, Copyright ©